Skip to main content

Våra Utbildningar

Heta Arbeten
Läs mer om vår utbildning för heta arbeten.
Professionell kundservice
Läs mer om vår utbildning för professionell kundservice
Ställning
Läs mer om vår ställningsutbildning
Säkra lyft
Läs mer om vår utbildning för heta arbeten.
Professionell kundservice
Läs mer om vår utbildning för professionell kundservice
Travers
Läs mer om vår traversutbildning.
BAM
Läs mer om vår utbildning för bättre arbetsmiljö.
BAS-U & BAS-P
Läs mer om vår utbildning för BAS-P och BAS-U.
Arbete på väg
Läs mer om våra utbildningar för dig som arbetar på väg.
Fallskydd
Läs mer om vår utbildning för fallskydd.
Pedagogik & retorik
Läs mer om vår utbildning för pedagogik och retorik.
Lift
Läs mer om vår liftutbildning.
Maskinsäkerhet & CE-märkning
Läs mer om vår utbildning för maskinsäkerhet och CE-märkning.
Första hjälpen & HLR
Läs mer om vår utbildning för första hjälpen och HLR.
Truck
Läs mer om vår truckutbildning.
Situationsanpassat ledarskap
Läs mer om vår utbildning för situationsanpassat ledarskap.

Certifierade!
Vår certifierade personal utbildar er inom:
Heta Arbeten
Ställningsbyggnad (2-9m)
Liftutbildning
Fallskydd
Första hjälpen
Hjärt- lungräddning + hjärtstartare
Bättre arbetsmiljö
BAS-U & BAS-P
Arbete på Väg
Truck
Säkra lyft
Travers
Järnvägssäkerhet (TTJ-utbildningar)
Vi genomför utbildningar både ute hos kund och i våra egna anpassade lokaler.

Kommande kurstillfällen
ÅR 2024
Heta Arbeten
26 augusti 2024
16 september 2024
14 oktober 2024
18 november 2024
2 december 2024
Ställningsbyggnad
27 augusti 2024
17 september 2024
15 oktober 2024
19 november 2024
3 december 2024
Fallskydd
28 augusti 2024
18 september 2024
16 oktober 2024
20 november 2024
4 december 2024
Liftutbildning
29 augusti 2024
19 september 2024
17 oktober 2024
21 november 2024
5 december 2024
HLR & FH
12 augusti 2024
20 september 2024
25 oktober 2024
25 november 2024
9 december 2024
APV 1.1-1.3
13 augusti 2024
10 september 2024
29 oktober 2024
26 november 2024
10 december 2024
Bas P/U
14 – 15 augusti 2024
11 – 12 september 2024
30 – 31 oktober 2024
28 – 29 november 2024
11 – 12 december 2024
BAM
2 – 4 oktober 2024
5 – 7 november 2024
17 – 19 december 2024

Övriga utbildningar
Kontakta oss

Vid förfrågan kan fler datum bli aktuella