Skip to main content

Vad är situationsanpassat ledarskap?

Situationsanpassat ledarskap är en framgångsrik ledarstil. Forskare har länge försökt ringa in hur receptet på ett lyckat ledarskap eller hållbart ledarskap ser ut.

Resultatet har blivit ett flertal olika modeller och metoder för hur du som ledare bör agera för att ha grundförutsättningarna till att kunna skapa ett sådant.

En av dessa modeller utgår ifrån ett situationsanpassat ledarskap. Denna ledarstil innebär att den aktuella ledaren anpassar sitt ledarskap till situation och omgivning.

Utmaningen med detta är att hitta en balans mellan att styra och att stödja. Vilken ledarstil du som ledare än använder. Kräver de alla vissa gemensamma ledaregenskaper. Som du bör besitta om du vill bli långvarig i ledarrollen.

Situationsanpassade ledarskapet – fyra olika stilar

Det finns inom det situationsanpassade ledarskapet även fyra olika ledarskapsstilar. Det instruerande, deltagande, delegerande och det rådgivande. Den instruerande ledaren styr detaljerat och arbetar med täta uppföljningar. Vilket kan vara lämpligt när medarbetarna saknar erfarenhet.

Det deltagande ledarskapet går ut på att ledare och medarbetare fattar beslut tillsammans till skillnad från det delegerande där uppgifter och befogenheter delas ut av ledaren. Den rådgivande ledaren tar besluten men stöttar sina medarbetare och ger dem råd. Det optimala är att kunna använda sig av alla dessa fyra stilar samtidigt. När situationen kräver det eftersom olika individer inom olika organisationer har olika behov.

Den mest använda ledarstilen i hela världen

Situationsanpassat ledarskap är den mest använda ledarstilen i hela världen. Både för aktivt ledarskap och starkt ledarskap och har varit under en längre tid. Det finns självklart de som ifrågasätter dess nytta i praktiken och som med allting annat finns där styrkor och svagheter. Det finns de som menar att situationsanpassat ledarskap inte fungerar i praktiken. Då vi människor har nedärvda egenskaper som vi helt enkelt inte kan påverka av egen vilja såsom instinkter och vanor. Detta betyder då alltså, enligt vissa, att våra automatiska reaktioner och vårt agerande inte kan anpassas utifrån förutbestämda ledarstilar och dess situationer. Enligt denna teori är vi alla slavar under vår reptilhjärna.

Situationsanpassat ledarskap kräver tydlighet

Inom situationsanpassat ledarskap och alla andra olika ledarstilarna krävs tydlighet. Du som ledare måste vara tydlig med ditt budskap, vad du vill uppnå och vad du förväntar dig av dina medarbetare. Det betyder också att ge kontinuerliga återkopplingar och feedback på deras prestationer. Beröm och konstruktiv kritik ger bara fördelar och är ett omättligt behov hos oss människor. Detta får inte falla i glömska då du som ledare, dina medarbetare och hela organisationen har enorm vinning på att skapa ett kontinuerligt sätt att arbeta med detta. Dina medarbetare är beroende av klart ledarskap och funktionellt ledarskap, se därför till att finnas där för dem och ha som fokus att se till deras samt verksamhetens behov.

Ett situationsanpassat ledarskap kräver det flexibilitet

Om du som ledare eftersträvar ett situationsanpassat ledarskap kräver det flexibilitet. Du måste kunna anpassa ditt beteende och forma ditt arbetssätt efter situation och individ. När du lyckas med detta genererar det stora fördelar ofta i form av ökad effektivisering, bättre arbetsmiljö, nöjdare medarbetare och då även bättre resultat. Glöm dock inte bort att hitta en ledarstil som passar dig, där du känner dig trygg och säker på vad du gör. Om du ska bli långvarig i rollen som ledare måste du trivas med alla dess delar.

Utbildare

Vår utbildare håller denna utbildning kontinuerligt och har erfarenhet av ledarskap och chefsposition.

Kursens längd

1,5 dag.

Pris
7 900 kr

Hos ert företag
Vi kan anpassa utbildningen efter ert företags behov – kursen genomförs på era villkor. Kontakta oss för mer information.

 

Certifierade utbildare

Våra utbildare är certifierade.


Bokningsvillkor
Om kursen inte avbokas 3 arbetsdagar innan start debiteras totalt 100% av kurskostnad.
Bokningsavgiften (25 % av totalpriset) skall betalas senast 10 dagar innan kursstart. Bokningsavgiften tillämpas enbart i förekommande fall. Bokningsavgiften återbetalas inte vid eventuell avbokning.
*Exkl. moms, eventuell resa, logi, lokalhyra.

Läs vår sekretesspolicy innan du godkänner din bokning.