Skip to main content

Fallskyddsutbildning – Grund

Denna utbildning ger behörighet att arbeta på höjder. Exempelvis takarbeten, trädklättring, på arbetsplattsformar/liftkorgar, ställningar och andra arbeten på höjd.

Varför behöver man Fallskyddsutbildning?

Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.
Efter genomförd fallskyddsutbildning med godkända prov utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Mål med utbildningen.

Att deltagaren får grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör säkert arbete på höjd samt förståelse och kunskap gällande förplanering och räddningsplanering.

Kursbeskrivning.
  • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Fallskyddssystem
  • Förankring
  • Ergonomi
  • Skötsel
  • Kontroll
  • Daglig tillsyn
  • Praktiska övningar
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på höjd.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, vi anpassar kursen efter deltagarnas tidigare kunskaper.

Utbildare

Våra utbildare är certifierade.

Kursens längd

4 timmar.

Pris
2 500 kr*

Hos ert företag
Vi kan anpassa utbildningen efter ert företags behov – kursen genomförs på era villkor. Kontakta oss för mer information.

Certifierade utbildare

Våra utbildare är certifierade.


Bokningsvillkor
Om kursen inte avbokas 3 arbetsdagar innan start debiteras totalt 100% av kurskostnad.

Bokningsavgiften (25 % av totalpriset) skall betalas senast 10 dagar innan kursstart. Bokningsavgiften tillämpas enbart i förekommande fall. Bokningsavgiften återbetalas inte vid eventuell avbokning.
*Exkl. moms, eventuell resa, logi, lokalhyra.

Läs vår sekretesspolicy innan du godkänner din bokning.