Skip to main content

Varför behöver man Ställningsutbildning?

Arbetsmiljöverkets regler kräver att alla som arbetar med att bygga ställningar från 2 meter upp till 9 meter har dokumenterade kunskaper. Vi garanterar att ställningsutbildningen ger deltagaren nya kunskaper gällande risker om ställningars bär- och dragkrafter. Det är vanligt förekommande att outbildade ställningsbyggare bygger potentiellt livsfarliga ställningar både för de som ska använda ställningen och de runtom ställningen.

Mål med utbildningen.

Att deltagaren får grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker materialhantering och minskade risker för personskador.

Kursbeskrivning.

•  Lagar och föreskrifter
•  Historik
•  Riskbedömning och analyser
•  Val av ställning
•  Genomgång av ställningens bärlaster
•  Övningsuppgifter

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som behöver Ställningsutbildning för ställningar upp till 9 meter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, vi anpassar kursen efter deltagarnas tidigare kunskaper.

Utbildare

Våra utbildare är certifierade.

Kursens längd

1 dag.

Pris
2 800 kr*

Hos ert företag
Vi kan anpassa utbildningen efter ert företags behov – kursen genomförs på era villkor. Kontakta oss för mer information.

Certifierade utbildare

Våra utbildare är certifierade.


Bokningsvillkor
Om kursen inte avbokas 3 arbetsdagar innan start debiteras totalt 100% av kurskostnad.

Bokningsavgiften (25 % av totalpriset) skall betalas senast 10 dagar innan kursstart. Bokningsavgiften tillämpas enbart i förekommande fall. Bokningsavgiften återbetalas inte vid eventuell avbokning.
*Exkl. moms, eventuell resa, logi, lokalhyra.

Läs vår sekretesspolicy innan du godkänner din bokning.