Skip to main content

Varför behöver du utbildningen säkra lyft?

Många använder lyftanordningar och lyftredskap i sitt arbete och för flera är säkra lyft en del i det dagliga arbetet. Om du är en av dem som jobbar med lyft, planerar arbete eller arbetar på en arbetsplats där lyft förekommer, är det väldigt viktigt att veta hur man på ett säkert sätt hanterar lyft för att minska olyckor och skador på jobbet. Säkra lyft-utbildning behövs vid lyft och arbete med olika lyftanordningar och lyftredskap. Man ska på ett riskmedvetet och säkert sätt kunna använda dessa, för att förhindra att olyckor och skador sker.

En utbildning inom säkra lyft är ett krav för att få jobba, leda eller planera ett arbete där lyftredskap eller lyftanordningar används. Det kan handla om arbeten som till exempel:
– Lastkopplare
– Signalman
– Operatör av lyftanordning eller lyftredskap, såsom travers- och kranförare
– Chefer och arbetsledare som planerar eller koordinerar arbete med lyft
– Beställare som behöver kunskap om regler och förutsättningar för arbete med lyft

Men förutom att trygga säkerheten handlar det i grunden om att följa lagstiftningen. Du som arbetsgivare är skyldig att se till att medarbetarna har rätt utbildning. Inom lyft är det Arbetsmiljölagen och standarder som styr. I aktuella AFS:ar finns tydliga krav på rätt kompetens och utbildning och där ingår traverskorten. Dessa krav hittar du framför allt Arbetsmiljölagen kapitel 3 § 3, i AFS 2006:6 § 29.

Citat från Arbetsmiljölagen 3 kap 3 §:

“Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall”.

AFS 2006:6 § 29 säger bland annat så här:

”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”

Kursbeskrivning.

Vi kommer att gå igenom:

  • Lagar, föreskrifter och förordningar
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Vad är ett lyftredskap? Vilka typer finns?
  • Hur man signalerar
  • Lastkoppling och vikten av rätt utförande, redskap och vinklar
  • Planering
  • Kontroll av lyftredskap/lyftanordningar
  • Risker

Kursmål

Mål och syfte med utbildningen är att, öka säkerheten, minska personskadorna, förbättra effektiviteten, sänka kostnaden.

Kursens längd:

6 timmar
Vi utbildar er på plats på ert företag

Pris: 2 450 kr

Hos ert företag

Vi kan anpassa utbildningen efter ert företagsbehov – kursen genomförs på era villkor. Kontakta oss för mer information.

Certifierade utbildare

Våra utbildare är certifierade.


Bokningsvillkor
Om kursen inte avbokas 3 arbetsdagar innan start debiteras totalt 100% av kurskostnad.

Bokningsavgiften (25 % av totalpriset) skall betalas senast 10 dagar innan kursstart. Bokningsavgiften tillämpas enbart i förekommande fall. Bokningsavgiften återbetalas inte vid eventuell avbokning.
*Exkl. moms, eventuell resa, logi, lokalhyra.

Läs vår sekretesspolicy innan du godkänner din bokning.