Skip to main content

Våra Onlineutbildningar

Heta arbeten
Läs mer om vår utbildning för heta arbeten.
Situationsanpassat ledarskap
Läs mer om vår utbildning för situationsanpassat ledarskap.
Ställning
Läs mer om vår ställningsutbildning
BAM
Läs mer om vår utbildning för bättre arbetsmiljö.
BAS-U & BAS-P
Läs mer om vår utbildning för BAS-P och BAS-U.
Arbete på väg
Läs mer om våra utbildningar för dig som arbetar på väg.
Fallskydd
Läs mer om vår utbildning för fallskydd.
Pedagogik & retorik
Läs mer om vår utbildning för pedagogik och retorik.
Lift
Läs mer om vår liftutbildning.
Truck
Läs mer om vår truckutbildning.

Certifierade!
Vår certifierade personal utbildar er inom:
Heta Arbeten
Ställningsbyggnad (2-9m)
Liftutbildning
Fallskydd
Första hjälpen
Hjärt- lungräddning + hjärtstartare
Bättre arbetsmiljö
BAS-U & BAS-P
Arbete på Väg
Järnvägssäkerhet (TTJ-utbildningar)
Vi genomför utbildningar både ute hos kund och i våra egna anpassade lokaler.