Skip to main content

Varför behövs en utbildning på traverser?

Den viktigaste anledningen till att dina medarbetare behöver ett traverskort är givetvis att garantera deras säkerhet. Traverser är kraftfulla och avancerade maskiner och den som hanterar en sådan behöver vara ordentligt utbildad för sina arbetsuppgifter. Kranförarna måste veta vad de gör och kunna utföra säkra lyft i en trygg arbetsmiljö.

Men förutom att trygga säkerheten handlar det i grunden om att följa lagstiftningen. Du som arbetsgivare är skyldig att se till att medarbetarna har rätt utbildning. Inom lyft är det Arbetsmiljölagen och standarder som styr. I aktuella AFS:ar finns tydliga krav på rätt kompetens och utbildning och där ingår traverskorten. Dessa krav hittar du framför allt Arbetsmiljölagen kapitel 3 § 3, i AFS 2006:6 § 29.

Citat från Arbetsmiljölagen 3 kap 3 §:

“Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall”.

AFS 2006:6 § 29 säger bland annat så här:

”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”

Sedan 2007 är det krav på att de arbetare, både inhyrda och anställda, måste gått en utbildning och fått ett traverskort för att få använda en travers i arbetet.

Vi utbildar er personal utefter ert behov.

 

Kursbeskrivning.

Kursen består av två delar, teori och praktik

Lyftinrättningar
Säkerhetsföreskrifter
Personlig skyddsutrustning
Daglig tillsyn
Lyftredskap, dimensions- och belastningstabeller
Koppling av last, provlyft, manöverdon, skyltar och symboler
Kontroll av högsta belastning, lastens vikt och redskapets lastförmåga
Upphäva pendeleffekt genom körning
Körning efter signal från signalman
Lossa last
Slutprov – teoretiskt och praktisk

Kursmål

Mål och syfte med utbildningen är att, öka säkerheten, minska personskadorna, förbättra effektiviteten, sänka kostnaden.

Kursens längd:

1 dag
6 timmar teori och 2 timmars praktik på kundens travers.

Vi utbildar er på plats på ert företag

Pris: 3 200 kr

Hos ert företag

Vi kan anpassa utbildningen efter ert företagsbehov – kursen genomförs på era villkor. Kontakta oss för mer information.

Certifierade utbildare

Våra utbildare är certifierade.


Bokningsvillkor
Om kursen inte avbokas 3 arbetsdagar innan start debiteras totalt 100% av kurskostnad.

Bokningsavgiften (25 % av totalpriset) skall betalas senast 10 dagar innan kursstart. Bokningsavgiften tillämpas enbart i förekommande fall. Bokningsavgiften återbetalas inte vid eventuell avbokning.
*Exkl. moms, eventuell resa, logi, lokalhyra.

Läs vår sekretesspolicy innan du godkänner din bokning.