Skip to main content
Varför Arbete på väg?

Att utföra arbeten på och intill vägar innebär vissa risker som du måste känna till och du ska ha kunskap om hur du förebygger att olyckor sker. Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. De krav som anges enligt Trafikverkets nuvarande riktlinjer TDOK 2018:0371 samt 2018:0372 ligger till grund för utbildningen.

Målgrupp

Arbete på väg vänder sig till personer som utför arbete inom vägområdet. Grundkompetens består av tre inriktningar, allmän grundkompetens, grundkompetens för att framföra väghållningsfordon och grundkompetens för att få utföra vägarbete.

Vilka utbildningar har vi?

Vi utbildar i Steg 1.1 – 1.3

Innehåll

APV 1.1 Allmän grundkompetens
Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som består av:

• Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.
• Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.
• Hur en säker vägarbetsplats skapas.
• Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

APV 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon
Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster.

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

• Plogar, saltar och sandar.
• Transporterar, jordmassor, grus och beläggningsmassa.
• Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten.
• Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar.

APV 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten.
Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer.

Exempel på vägarbeten är den som:

• Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken och lägger kantsten.
• Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav, vakt.
• Utför projekterings- eller servicearbeten, monterar vägmärken och utför renhållning.

Exempel på roller och arbetsuppgifter som behöver uppfylla kompetenskrav i samtliga steg 1 (steg 1.1, 1.2 och 1.3):

• Beläggningspersonal.
• Utför arbeten i Baskontrakt.
• Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera.
• Utför projekterings- eller servicearbeten.
• Vakt som även utför lotsning.
• Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.

Utbildare

Våra utbildare är godkänd handledare inom Arbete på väg

Kursernas längd

Steg 1.1 – 1.3 hålls på 1 dag

Pris
2 950 kr*

Hos ert företag
Vi kan anpassa utbildningen efter ert företags behov – kursen genomförs på era villkor. Kontakta oss för mer information.

Certifierade utbildare

Våra utbildare är certifierade.


Bokningsvillkor
Om kursen inte avbokas 3 arbetsdagar innan start debiteras totalt 100% av kurskostnad.

Bokningsavgiften (25 % av totalpriset) skall betalas senast 10 dagar innan kursstart. Bokningsavgiften tillämpas enbart i förekommande fall. Bokningsavgiften återbetalas inte vid eventuell avbokning.
*Exkl. moms, eventuell resa, logi, lokalhyra.

Läs vår sekretesspolicy innan du godkänner din bokning.