Skip to main content

Varför behöver man Heta Arbeten certifikat?

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Mål med utbildningen.

Att deltagaren får grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker hantering för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

Kursbeskrivning.

Heta Arbeten har ett utbildningsmaterial som är anpassat för en modern arbetsmarknad. Kursplanen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del och utbildningstiden är minst 6,5 timmar lång.

 Teorin omfattar
– säkerhetsregler
– brandkunskap
– organisation på tillfällig arbetsplats

Praktiken innefattar en släckningsövning.

Utbildningen avslutas sedan med ett kunskapstest i digital miljö. Efter godkänt testresultat blir utbildningsdeltagaren certifierad hetarbetare.

Målgrupp

De som utför Heta Arbeten kallas hetarbetare. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallar vi Heta Arbeten.
Heta Arbeten finns i en mängd branscher. Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några stycken.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, vi anpassar kursen efter deltagarnas tidigare kunskaper.

Kursens längd

En dag.  Det är också beroende på deltagarnas erfarenhet och förkunskaper, – dock minst 6,5 timmar lång kurs.

Pris

2 800 kr*

Hos ert företag

Vi kan anpassa utbildningen efter ert företags behov – kursen genomförs på era villkor. Kontakta oss för mer information.

Certifierade utbildare

Våra utbildare är certifierade och vi använder Brandskyddsföreningens senaste utbildningsmaterial.


Bokningsvillkor
Om kursen inte avbokas 3 arbetsdagar innan start debiteras totalt 100% av kurskostnad.

Bokningsavgiften (25 % av totalpriset) skall betalas senast 10 dagar innan kursstart. Bokningsavgiften tillämpas enbart i förekommande fall. Bokningsavgiften återbetalas inte vid eventuell avbokning.
*Exkl. moms, eventuell resa, logi, lokalhyra.

Läs vår sekretesspolicy innan du godkänner din bokning.