Skip to main content

Varför behöver kundservice vara professionell?

För att ditt företag skall utvecklas och bli eller fortsätta vara framgångsrikt måste dina kunder komma först. Det låter kanske självklart och enkelt, men faktum är att bra professionell kundservice är ett begrepp som är lätt att tala om men dess svårt att leverera.

Att leverera jämn kvalitet kräver enorm energi, skicklighet och beslutsamhet. Kundservice handlar inte bara om att göra kunderna nöjda utan det innebär också att vi gör dem till våra affärspartners. Lojala kunder är motorn i all verksamhet. Kundernas lojalitet skapar lönsamhet och tillväxt.

Enligt en studie, som finns att läsa i Percy Barneviks bok ”Ledarskap 200 råd”, slutar mer än 68 procent av kunderna att göra affärer med ett företag, inte på grund av pris eller kvalitet, utan på grund ”likgiltighet hos leverantören”, eller med andra ord på grund av negativa erfarenheter kring den personliga servicen.

En väl fungerande kundservice är därför otroligt viktig för företaget som vill behålla sina kunder och öka marknadsandelarna.

Kursbeskrivning

Utbildningen motiverar till en önskan att ta hand om kunden på bästa möjliga sätt för att kunden skall känna sig väl mottagen och omhändertagen oavsett om de köper en produkt eller tjänst eller inte. Fokus i utbildningen ligger i upplevelsen som kan levereras till kund vid besök i butiken eller som de får vid besök som genomförts ute på plats hos kund.

Utbildningen genomförs med öppna frågor för diskussion, erfarenheter kring ”real life” situationer, grupparbeten och kortare föreläsningar.

Kursmål

Vi går igenom rollen som kundservicearbetare och ser på olika metoder på hur vi kan överträffa kundens förväntningar så att de rent av blir ambassadörer för företaget. Vi kommer även att titta på vilka konsekvenserna det kan bli vid dålig kundservice och när det råkar hända hur vi kan hantera det på ett professionellt sätt.

I fyra steg skall vi se hur vi kan vända missnöjda kunder till stamkunder. Vi kommer även titta på prioriteringsverktyget, Eisenhower-matrisen, som USAs 34:e president Dwight D. Eisenhower framställde för att kunna prioritera rätt utifrån hur brådskande och viktigt något är.

Kursens längd

De öppna utbildningstillfällena genomförs på cirka 4 timmar mellan kl. 09:00 – 14:00.
Med lunchpaus mellan 11:30 – 12:30.

Pris

2 900kr*
Priset inkluderar utbildningsmaterial, fika och lunch

Hos ert företag

Vi kan anpassa utbildningen efter ert företags behov – kursen genomförs på era villkor. Kontakta oss för mer information.

Certifierade utbildare

Våra utbildare är certifierade.


Bokningsvillkor
Om kursen inte avbokas 3 arbetsdagar innan start debiteras totalt 100% av kurskostnad.

Bokningsavgiften (25 % av totalpriset) skall betalas senast 10 dagar innan kursstart. Bokningsavgiften tillämpas enbart i förekommande fall. Bokningsavgiften återbetalas inte vid eventuell avbokning.
*Exkl. moms, eventuell resa, logi, lokalhyra.

Läs vår sekretesspolicy innan du godkänner din bokning.