Skip to main content

Varför behöver man BAS-U och BAS-P?

Från 1 januari 2009 gäller nya krav i Arbetsmiljölagen för bygg och anläggningsarbeten. Kravet på utbildning gäller från 1 januari 2011. Vi rekommenderar att man förnyar sig vart 5 år för att upprätthålla kunskaperna.

Bakgrunden är att byggsektorn är hårt drabbad av olyckor på arbetsplatserna och att arbetsmiljöverket uppdaterar sina regelverk med jämna mellanrum.

Mål med utbildningen

Efter kursen ska du klara av att vara BAS för bygg- anläggningsprojekt och fastighetsunderhåll.

Projektets art och omfattning samt dina förkunskaper är avgörande för vilken BAS utbildning du bör gå. Större projekt med mer komplicerat arbetsmiljöansvar kräver mer än bara en dags BAS utbildning.

Kursbeskrivning
  • Kursen ger dig kunskaper i hur arbetsmiljöfrågorna ska styras hela vägen från planeringen till färdigställandet av byggprojektet.
  • Lagstiftningen
  • Bygg- och anläggningsarbete
  • Genomgång av Arbetsmiljölagen samt AFS 1999:3 Bygg- och anläggningsarbete
  • Genomgång av AFS 2001:1 SAM-Systematiskt arbetsmiljöarbete samt AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning mm
  • De olika rollerna: Byggherre, BAS-P, BAS-U, skyddsombud, arbetsgivare och arbetstagare
  • Övningsuppgifter avs byggarbetsmiljösamordning i olika projektstadier och arbetsmiljöplan
  • Arbetsmiljöansvar
  • Straffansvaret? Vems är felet vid en arbetsplatsolycka?
  • Frågor, diskussion, sammanfattning
Målgrupp

Kursen vänder sig t.ex. till entreprenörer inom bygg och anläggning som utför reparations- och underhållsarbeten. Även områdesförvaltare inom bostadsföretag m.fl.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, vi anpassar kursen efter deltagarnas tidigare kunskaper.

Utbildare

Våra utbildare är certifierade.

Kursens längd

En dag.  Det är också beroende på deltagarnas erfarenhet och förkunskaper.

Pris
4 900 kr* 

Hos ert företag
Vi kan anpassa utbildningen efter ert företags behov – kursen genomförs på era villkor. Kontakta oss för mer information.

Certifierade utbildare

Våra utbildare är certifierade.


Bokningsvillkor
Om kursen inte avbokas 3 arbetsdagar innan start debiteras totalt 100% av kurskostnad.

Bokningsavgiften (25 % av totalpriset) skall betalas senast 10 dagar innan kursstart. Bokningsavgiften tillämpas enbart i förekommande fall. Bokningsavgiften återbetalas inte vid eventuell avbokning.
*Exkl. moms, eventuell resa, logi, lokalhyra.

Läs vår sekretesspolicy innan du godkänner din bokning.