Skip to main content

För dig som arbetar med maskiner (hos tillverkare och brukare) är det viktigt att kunna identifiera och hantera uppkomna risker. För att i ett tidigt skede i processen tänka risk behövs kunskap och erfarenhet. På denna utbildning kommer du att öva och diskutera riskbedömning och riskreducering samt erbjudas möjlighet att arbeta med en egen produkt för bästa möjliga lärdom. Efter utbildningen kommer du att se hela proceduren från riskbedömning till CE-märkning.

Utbildningen genomförs av SIS som har mångårig erfarenhet inom maskinsäkerhet och kan med särskilt utvecklade arbetssätt hjälpa dig att systematisera arbetet med riskbedömning och riskreducering samt CE-märkning av maskiner.

En utbildning för alla som arbetar med maskiner (tillverkare och brukare) och ska medverka i eller utföra riskbedömning och riskreducering. Du som behöver kunskap om och insikt i hur du ska tänka risk genom hela processen samt lära dig mer om hur risker kan hanteras. Det kommer att finnas gott om tillfällen att diskutera och ställa frågor till utbildningsledaren. Genom grupparbeten kommer du som deltagare att få en ordentlig inblick i både teorin och om hur du praktiskt går till väga för att göra en riskbedömning och riskreducering.

Kursinnehåll

 • Genomgång av:
  • Riskbedöming och riskreducering enligt SS-EN ISO 12100
  • Proceduren för CE-märkning
  • Några riskbedömningsmetoder samt praktikfall

  Praktiska övningar:

  • Riskbedömning av en allmänt känd produkt grupparbete med redovisning och diskussioner
  • Riskbedömning av en ”egen produkt” grupparbete med redovisning av en kursdeltagares produkt
  • Enskilt arbete med egen produkt

Utbildningsmål

Efter denna utbildning ska du:

 • ha grundläggande kunskap om standarder inom riskbedömning
 • ha ett ökat tänk kring risk
 • ha den praktiska förmågan att genomföra riskbedömning och riskreducering

Utbildare

Utbildningen genomförs av SIS.

Kursens längd

2 dagar

Pris
*Pris –  Kontakta oss för pris

Här nedan kan du boka eller lämna din intresseanmälan:

Obligatoriska fält är markerade med en asterix (*)

Certifierade utbildare

Våra utbildare är certifierade.


Bokningsvillkor
Om kursen inte avbokas 2 veckor innan start debiteras totalt 50% av kurskostnad. Vid avbokning av utbildning mindre än 1 vecka före kursstart debiteras 100% av kurskostnaden.

Läs vår sekretesspolicy innan du godkänner din bokning.