Skip to main content

Hudiksvall – 2 – 4 oktober 2024
Hudiksvall – 5 – 7 november 2024
Hudiksvall – 17 – 19 december 2024

Vad är BAM?

BAM är framtagen av LO, Svenskt Näringsliv och PTK i samarbete med Prevent. BAM ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parternas gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö.

Mål med utbildningen

Bättre Arbetsmiljö – BAM ger deltagarna kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Deltagarna får också en större förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Utbildningen tar även upp hur det är möjligt att påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden.

Kursbeskrivning

Under utbildningen kommer bland annat detta att behandlas:

  • Lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön
  • Samverkan i arbetsmiljöfrågor.
  • Hur man identifierar risker och hur man arbetar förebyggande
  • Ta reda på var man söker information/kunskap inom arbetsmiljöområdet
  • Förstå sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling,

Utbildarna varvar grupparbeten med fall som beskriver olika arbetsmiljösituationer med föreläsningar. Grupparbetena ska efterlikna arbetssättet för hur arbetsmiljöfrågor hanteras ute på arbetsplatserna.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som skyddsombud, chef eller arbetsledare och som har behov av att ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Den vänder sig även till dig som är SoS-planerare (SoS-PL) inom järnväg. Trafikverket har det som ett krav att du som arbetar eller skall utbilda dig till SoS-planerare skall gå en BAM utbildning inom ett år.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, vi anpassar kursen efter deltagarnas tidigare kunskaper.

Utbildare

Våra utbildare är certifierade handledare av Prevent inom BAM – Bättre ArbetsMiljö

Kursens längd

BAM – Bättre ArbetsMiljö genomförs på 3 dagar.

Pris
8 500 kr*

Hos ert företag
Vi kan anpassa utbildningen efter ert företags behov – kursen genomförs på era villkor. Kontakta oss för mer information.

Certifierade utbildare

Våra utbildare är certifierade.


Bokningsvillkor
Om kursen inte avbokas 3 arbetsdagar innan start debiteras totalt 100% av kurskostnad.

Bokningsavgiften (25 % av totalpriset) skall betalas senast 10 dagar innan kursstart. Bokningsavgiften tillämpas enbart i förekommande fall. Bokningsavgiften återbetalas inte vid eventuell avbokning.
*Exkl. moms, eventuell resa, logi, lokalhyra.

Läs vår sekretesspolicy innan du godkänner din bokning.