Arbete på väg

Kurstillfällen:

Just nu tar vi enbart emot intresseanmälningar!
Vi svarar dig inom 24 timmar!

Välkommen med din intresseanmälan nedan!

Varför Arbete på väg?

Utbildningens syfte är att du ska känna till hur och varför ett vägarbete ser ut som det gör, samt förstå riskerna med vägen som arbetsplats. Utbildningen tar även upp olika roller, ansvar och skyldigheter mellan till exempel arbetsgivare och arbetstagare, beställare och utförare. Tillsammans ska vi skapa säkrare arbetsplatser.

Vilka utbildningar har vi?

Vi utbildar i Nivå 1, 2, 3A .

Vilken nivå skall jag gå?

Det beror på vad du skall göra:

Nivå 1 innehåller: Grundkompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete eller liknande arbete där Trafikverket är beställare.
Kurs ska avslutas med ett kunskapstest som ska genomföras med godkänt resultat.
För nivå 1 behandlar:

  •  Personlig skyddsutrustning.
  •  Definitioner på de olika zonindelningarna på en arbetsplats.
  •  Trafikantbeteende.
  •  Hastighet och krockvåld.
  •  Information om AML och dess föreskrifter, inklusive riskanalys.
  •  Trafikverkets, trafikingenjörens och projektledarens, roll i objektet.
  •  Arbetsgivarens roll och skyddsorganisation i objektet.

Nivå 2 innehåller: Kompetenskrav för förare av alla typer av väghållnings-, service- och arbetsfordon, etc.

Grundkompetens: Kompetens motsvarande Nivå 1.
Kompetens enligt nivå 2 ska innebära behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon, efter godkänt kunskapstest eller intyg från utbildare. Även var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för sig själv och sina kolleger, liksom god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar är kunskapskrav enligt nivå 2.

Personal med kompetens enligt Nivå 2 får markplacera vägmärken för att i ett tidigt skede varna och vägleda trafikanter samt vara behjälplig vid utmärkningsarbete under ledning av personal med kompetens enligt Nivå 3A.

Nivå 3A innehåller: Kompetenskrav för att få utföra utmärkning av markplacerade trafikanordningar och skyddsanordningar. De som ska utföra utmärkning med trafikanordningar och skyddsanordningar ska kunna och förstå de regler och krav som gäller för arbetsmiljön, samt förstå sin arbetsuppgift. De ska också förstå och känna till trafikanternas behov av rätt utmärkning, såsom varning och vägledning, liksom det ansvar som Trafikverkets region har för utmärkning enligt vägmärkesförordningen i egenskap
av väghållningsmyndighet.

Förhandskrav: Kompetens enligt nivå 2.
Kompetens enligt nivå 3A ska, efter godkänt kunskapstest eller intyg från utbildare, medge behörighet för utmärkning på en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

Utbildare

Våra utbildare är godkänd handledare inom Arbete på väg

Kursernas längd

Nivå 1: 4 tim
Nivå 2: 1 dag
Nivå 3A: 2 dagar

Pris
*Pris –  Kontakta oss för pris

Hos ert företag
Vi kan anpassa utbildningen efter ert företags behov – kursen genomförs på era villkor. Kontakta oss för mer information.

Här nedan kan du boka eller lämna din intresseanmälan:

Obligatoriska fält är markerade med en asterix (*)

Namn:*
E-post:*
Telefon:
-
Företag:

Om elever redan har APV-utbildning, så ange nivå och utgångsdatum för respektive elev i meddelandefältet nedan:
(APV-utbildningar håller i 5 år - sedan skall de uppdateras)

Meddelande:*

Välj kursdatum:
Bokar du för elever med olika behörighet? Välj de kursdatum som täcker den elev med lägst behörighet.

Kursdatum:
Fakturaadress:
Jag accepterar och godkänner sekretesspolicyn samt bokningsvillkoren:*
Skriv in tecknen du ser:

* Obligatoriska fält

Bokningsvillkor
Om kursen inte avbokas 3 arbetsdagar innan start debiteras totalt 100% av kurskostnad.
Bokningsavgiften (25 % av totalpriset) skall betalas senast 10 dagar innan kursstart. Bokningsavgiften tillämpas enbart i förekommande fall. Bokningsavgiften återbetalas inte vid eventuell avbokning.
*Exkl. moms, eventuell resa, logi, lokalhyra.

Läs vår sekretesspolicy innan du godkänner din bokning.